Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου

14-17 Οκτωβρίου 2020

Τόπος και Χώροι Διεξαγωγής

Το Συνέδριο διεξάγεται διαδικτυακά, ενώ παράλληλα λειτουργούν δυο studios στο Ξενοδοχείo Divani Caravel. Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρόσβαση στα studios έχουν μόνο οι Ομιλητές / Πρόεδροι του Συνεδρίου, Η παρακολούθηση του Συνεδρίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Συνεδριακό Κέντρο

Ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21

STUDIO 1 / Αίθουσα ΜΥΚΗΝΕΣ
STUDIO 2 / Αίθουσα ΠΕΛΛΑ
Γραμματεία Συνεδρίου / Foyer Αίθουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών με φυσική παρουσία / Foyer Αίθουσας ΜΥΚΗΝΕΣ
Γραμματεία Ε.Ε.Χ.Ο.Τ / Foyer Αίθουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα σταλούν σε ηλετρονική μορφή στους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME χορηγήθηκαν 32 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 76ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Ηλεκτρονικά Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

Οι Ηλεκτρονικά Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συνεδρίου με Pre-Recorded Video. Δε παρέχεται η δυνατότητα για συζήτηση με τους συγγραφείς.


Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTERS)

Οι Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συνεδρίου με αρχεία PDF. Δε παρέχεται η δυνατότητα για συζήτηση με τους συγγραφείς.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 14-17.10.2020

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 21.02.2020

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 14.06.2020

Επικοινωνία

210 36 68 852, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας