Βιβλίο Περιλήψεων

Οι περιλήψεις των Ηλεκτρονικά Ελεύθερων Ανακοινώσεων, που υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο είναι διαθέσιμες εδώ

Οι περιλήψεις των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters), που υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο είναι διαθέσιμες εδώ

 

Υποβολή Περιλήψεων
 • Κατά την υποβολή, οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέγουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους καθώς και τη θεματολογία στην οποία εμπίπτει. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία θα συμπεριληφθεί.
 • Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του κάτωθι link, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2020, έπειτα από παράταση που δόθηκε.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία υποβολής παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο  e-mail [email protected]
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση των εγκεκριμένων εργασιών αποτελεί η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των ειδικευμένων ιατρών της συγγραφικής ομάδας στο Συνέδριο. Υπενθυμίζεται ότι κάθε εγεγγραμμένος ειδικευμένος ιατρός μπορεί να παρουσιάσει έως 3 εργασίες, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες. Ειδικά για τις Ελεύθερες Ανακοινώσεις απαιτείατι η εγγραφή και του παρουσιαστή της εργασίας.
 • Οι υπεύθυνοι για την αλληλογραφία συγγραφείς θα ενημερωθούν αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (εάν έγινε αποδεκτή ή όχι), καθώς και για την ημέρα και ώρα της παρουσίασης έως τις 24 Ιουλίου 2020.

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης Επιστημονικής Εργασίας
 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και όχι μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματος (π.χ. Γεώργιος Παπαδόπουλος)
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα. 
 • Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Σκοπός
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτέλεσμα
  Συμπεράσματα
 • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Αναλυτικές οδηγίες (step by step) για την online υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε διαθέσιμες σε κάθε βήμα της online φόρμας

 Η υποβολή περιλήψεων εργασιών έχει λήξει. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 14-17.10.2020

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 21.02.2020

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 14.06.2020

Επικοινωνία

210 36 68 852, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας